Naujienos

Eilinis visuotinis narių susirinkimas

2013-03-15

2013 m. balandžio 15 d. šaukiamas Klubo “Top Miau” (buveinės adresas Rygos g. 33-15, Vilnius, įmonės kodas 302587407) eilinis visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimo vieta - kavinė Rosso Arancio, adresu Ozo g. 18, Vilnius.
Susirinkimo pradžia - 19:00 val. (registracija prasidės 18:30 val.).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia asociacijos taryba, remiantis įstatų 7.2 ir 7.3 punktais.

Susirinkimo darbotvarkė.
1.    Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
2.    Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas
3.    Klubo „Top Miau“ 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
4.    Klubo „Top Miau“ 2012 metų finansinės ataskaitos tvirtinimas.
5.    Klubo įstatų pakeitimas.
6.    Asociacijos Valdybos rinkimai.

Sprendimų projektai visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai Klubo „Top Miau“ nariams bus pateikti el. paštu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo.

 

Klubo administracija