Naujienos

Nario mokestis

2011-01-27

Visuotiniame narių susirinkime patvirtintas tvarkos aprašas "Stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydis ir jų mokėjimo tvarka". Su šia tvarka galite susipažinti skyrelyje "Taisyklės".