Naujienos

Tarybos posėdis 2012.07.27

2012-08-04

Š.m. liepos 27 d. įvyko tarybos posėdis. Jo metu svarstytas D. Talentienės prašymas atsistatydinti iš klubo prezidentės pareigų, dėl susidariusios situacijos Klube "Top Miau" ir negalėjimo vykdyti prezidentės pareigų svarbiu klubui momentu bei dėl laikino išvykimo į užsienį. Taryba nusprendė patenkinti D. Talentienės prašymą, ji ir toliau lieka klubo tarybos nare. Tarybos sprendimu nauja klubo prezidente tapo B. Kudzevičienė, viceprezidente išrinkta D. Ranonienė.

Šiuo metu toliau tvarkomi dokumentai WCF sistemoje, kurie užtruko dėl papildomų dokumentų užklausimo bei prezidento perrinkimo. Rugsėjo paroda įvyks kaip ir planuota. Registraciją paskelbsime netrukus.