Naujienos

Valdybos posėdis

2014-10-07

Klubo „Top Miau“ valdybos susirinkimas įvyko 2014 m. Rugsėjo 20 d.
Nuspęsta:
1. Naikinti kačiukų kilmės dokumentų kainą su įrašu neveisimui. Padaryti atitinkamus pakeitimus mokesčių už suteiktas paslaugas dydžių ir jų mokėjimo tvarkoje. Pakeitimai įsigalioja nuo 2014 spalio 1 d.

2. Veisimo taisyklių punktą
„4.1.4.2. katė, turinti Kačiuko ar Jaunimo Čempiono titulą, turi gauti ne žemesnį ir ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ (angl. Ex) kas metus;“
keisti į
„4.1.4.2. katė, turinti 2 įvertinimus „puikiai“ Kačiuko ar Jaunimo klasėje, turi gauti ne žemesnį ir ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ (angl. Ex) kas metus;“
Padaryti atitinkamus pakeitimus Kačių veisimo taisyklėse. Pakeitimai įsigalioja nuo 2014 spalio 1 d.

 

Klubo Valdyba