Naujienos

Valdybos posėdis

2014-01-29

Š.m. sausio 26d. įvyko Valdybos posėdis. Jo metu pakeistos veisimo taisyklės, paslaugų įkainiai ir titulų suteikimo tvarka.

 

Svarbiausi veisimo taisyklių pakeitimai:

1. Kergiamų kačių kilmės dokumentuose užtenka 3 kartų;
2. Katė, turinti Kačiuko ar Jaunimo čempiono titulą, turi gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ kas metus;
3. Katinas, turintis Kačiuko ar Jaunimo Čempiono titulą, turi gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ per 6 mėnesius;
4. Po paskutinio katės kergimo turi būti praėję ne mažiau kaip 5 mėnesiai;
5. Kergimui įskaitomi visi Pasauliniam Kačių Kongresui priklausančių sistemų įvertinimai;
6. Kates galima kergti su kitiems klubams priklausančiomis katėmis, bet joms galioja tie patys reikalavimai;
7. Veislynai gali nepaisyti parodų įvertinimų reikalavimų, jei turi 5 metų stažą, 3 jam priklausančius Europos Čempionus, 3 kursų diplomus arba 5 metų stažą ir yra išklausę felinologų kursus;
8. Katę draudžiama kergti po 3-jų Cezario pjūvių;
9. Kergimo akto pasirašinėti nereikia;
10. Klubo narys privalo raštu informuoti klubą, jei buvo pažeistos kergimo taisyklės;
11. Visi kačiukai privalo būti čipuojami. Čipo numeris įrašomas į kilmės dokumentą;
12. Piniginė bauda už pakartotinius taisyklių pažeidimus gali didėti Valdybos sprendimu.

 

Įkainių pakeitimai:

1. Mokestis už veislyno registravimą sumažintas nuo 100 iki 70 litų;
2. Kilmės dokumento mokestis keičiamas iš 30 litų į dvi kainas  30 litų įprastą ir 20 litų su įrašu neveisimui.

 

Su naujomis dokumentų redakcijomis galite susipažinti čia;

http://www.topmiau.lt/klubas/taisykles/4434/

 

Valdyba