Naujienos

Visuotinio narių susirinkimo sprendimai

2012-05-11

2012 m. balandžio 14 d. įvykęs visuotinis susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Patvirtinta Klubo veiklos ataskaita už 2011 metus;

2. Patvirtinta Klubo finansinė ataskaita už 2011 metus;

3. Nutarta netaikyti stojamojo ir metinio nario mokesčių 2012 ir 2013 metais;

4. Nutarta perrinkti Klubo Tarybos narius. Naujais Tarybos nariais išrinkti Daiva Blažiūnaitė, Gintautas Jakštys, Beata Kudzevičienė, Daiva Ranonienė ir Daiga Talentienė. Vaida Vadlugienė ir Milda Balakina atšauktos iš Tarybos narių;

5. Nutarta Klubo Tarybos nariams sudaryti sąlygas nemokamai dalyvauti parodose, reklamuotis klubo leidiniuose bei nemokamai išduoti kačių titulų sertifikatus bei kačiukų kilmės dokumentus;

6.  Pasiūlyta artimiausiame Klubo Tarybos posėdyje apsvarstyti ir patvirtinti Klubo Prezidento darbo atlygį.

 

Su Klubo veiklos ir finansine ataskaita galima susipažinti čia.