Naujienos

Visuotinio susirinkimo ir tarybos posėdžio nutarimai

2012-11-04

Informuojame, kad š.m. spalio 27 d. visuotiniame narių susirinkime buvo:

1. nutarta patvirtinti 30 Lt metinį narystės mokestį;

2. nutarta patvirtinti 30 Lt stojamąjį mokestį naujiems nariams ir 100 litų mokestį pakartotinai stojantiems nariams;

3. pristatyta bendradarbiavimo su LGAC klubu sutartis.

Susirinkimo nutarimai įsigalioja nuo 2013 metų pradžios.

 

Tarybos posėdžio nr. 12 nutarimai:

1. Kergimo aktai klubui turi būti pristatomi kačiukų aktavimo dieną.

2. Patvirtinti leidimą kergtis katei, kuri turi ne mažiau kaip 3 EX1 įvertinimus gautus jaunesnėje nei atviroje klasėje, tačiau bent 2 EX1 turi būti gauti junior klasėje. Toks leidimas galioja 6 mėn nuo pirmojo įvertinimo gavimo dienos.  Katinas turi gauti ne mažiau kaip 2 EX1 atviroje klasėje iki kačiukų aktavimo dienos. Kergiant katė ir katinas negali būti jaunesnė kaip 10 mėnesių amžiaus.