Naujienos

Visuotinis narių susirinkimas

2016-02-26

Susirinkimo darbotvarkė.

1. Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

2. Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas

3. Klubo „Top Miau“ 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.

4. Klubo „Top Miau“ 2015 metų finansinės ataskaitos tvirtinimas.

5. Stojamojo įnašo ir metinio narystės mokesčio mokėjimo tvarkos pakeitimas.

6. Klubo Valdybos rinkimai.

7. Kiti klausimai.

 

Platesnę informaciją skaitykite elektroniniame pašte.