Naujienos

Visuotinis narių susirinkimas

2012-03-13

Informuojame, kad š.m. balandžio 14 d., 11 val. Vilniuje bus organizuojamas eilinis visuotinis Klubo „Top Miau“ narių susirinkimas.

 

Tikslesnę susirinkimo vietą ir laiką pranešime netrukus.
Eilinio visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimai:
1. Klubo „Top Miau“ ataskaita už 2011 metus
2. Klubo „Top Miau“ finansinė ataskaita už 2011 metus
Pasiūlymus darbotvarkės klausimais galima teikti el.p. info@topmiau.lt ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotino susirinkimo.


Asociacijos narys, negalintis dalyvauti Visuotiniame susirinkime, gali įgalioti kitą Asociacijos narį balsuoti už jį visais Visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais, išskyrus bet kokius Asociacijos valdymo organų narių rinkimus ir skyrimus. Įgaliojime turi būti aiškiai nurodyta, kaip įgaliotas asmuo turi balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu.


Kviečiame visus aktyviai dalyvauti!