Naujienos

Visuotinis susirinkimas

2014-04-17

2014 m. balandžio 25 d. šaukiamas Klubo “Top Miau” (buveinės adresas Perkūnkiemio g. 45-25, Vilnius, įmonės kodas 302587407) eilinis visuotinis narių susirinkimas. 
Susirinkimo vieta - kavinė Rosso Arancio, adresu Ozo g. 18, Vilnius.
Susirinkimo pradžia - 18:00 val. (registracija prasidės 17:30 val.).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia asociacijos Valdyba, remiantis įstatų 12 punktu.

Susirinkimo darbotvarkė:
1.    Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2.    Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas.
3.    Klubo „Top Miau“ 2013 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
4.    Klubo „Top Miau“ 2013 metų finansinės ataskaitos tvirtinimas.
5.    Klubo „Top Miau“ teikiamų paslaugų įkainiai Klubo „Top Miau“ Valdybos nariams. Siūloma teikti nemokamai šias paslaugas: kačių titulų sertifikatų išdavimas, kačiukų kilmės dokumentų išdavimas, narystės mokesčiai.