Narystės prašymas

Nario informacija

Paspaudamas "Siųsti" aš patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. Taip pat patvirtinu, kad susipažinau su Klubo „Top Miau“ įstatais, Kačių veisimo taisyklėmis, mokesčių dydžiais bei jų mokėjimo tvarka ir pasižadu jų laikytis.