Naujienos

Informacija nariams

2018-01-05

laikas-pinigai

 

Gerbiami klubo nariai,

maloniai primename, kad iki vasario 1 d. kiekvienas klubo narys turi sumokėti metinį nario mokestį.

http://www.topmiau.lt/klubas/paslaugu_ikainiai/5736/

Nario mokestį prašome pervesti  į šią klubo sąskaitą

 

įmonės kodas: 302587407

A. s. Nr. LT04 3500 01000119 0733,

Bankas: UAB Paysera LT

Atsiuntę mokėjimo patvirtinimą el. paštu, padėsite klubo administracijai išvengti klaidų ir tausosime vieni kitų laiką. 

 

 

Pagarbiai
Klubo administracija

Susirinkimo darbotvarkė.

1. Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

2. Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas

3. Klubo „Top Miau“ 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.

4. Klubo „Top Miau“ 2015 metų finansinės ataskaitos tvirtinimas.

5. Stojamojo įnašo ir metinio narystės mokesčio mokėjimo tvarkos pakeitimas.

6. Klubo Valdybos rinkimai.

7. Kiti klausimai.

 

Platesnę informaciją skaitykite elektroniniame pašte.

Nuo 2016 metų sausio mėn. pagal LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą „katės, šunys ir šeškai privalo būti ženklinami mikroschemomis ir registruojami Gyvūnų augintinių registre“.

Teritoriniai VMVT padaliniai registruoja gyvūnų augintinių registre nemokamai.

Veterinarai už registraciją ima papildomą mokestį.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. paženklintos mikroschema katės turi būti įregistruojamos Gyvūnų augintinių registre iki 2017 m. balandžio 1 d.

Po 2016 m. sausio 1 d. mikroschema paženklintos katės turi būti įregistruotos Gyvūnų augintinių registre ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jų paženklinimo mikroschema.

Atvežti iš kitų šalių į Lietuvos Respubliką šunys, katės ir šeškai turi būti įregistruoti Gyvūnų augintinių registre per 14 dienų nuo atvežimo.

Prieš perduodant, parduodant ar dovanojant kates būtina jas užregistruoti. O perdavus gyvūną kitam savininkui perregistruoti ant naujo šeimininko per 7 dienas

 

Papildoma informacija http://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-sveikata/gyvunu-zenklinimas-ir-registracija/gyvunu-augintiniu-2

Klubo darbo laikas

2016-01-13

Informuojame, kad žemiau išvardintais laikotarpiais klubas neišdavinės jokių dokumentų:

2016-01-25 - 2016-02-05
2016-02-25 - 2016-03-10
2016-04-04 - 2016-04-16
2016-05-11 - 2016-05-30


Prašome atkreipti dėmesį, kad kilmės dokumentai išduodami 14 darbo dienų bėgyje nuo prašymo gavimo datos, papildomai dar užtrunka dokumentų siuntimas paštu. Patariame kačiukus čipuoti iki 2,5 mėn. amžiaus ir tada nedelsiant atsiųsti informaciją klubui. Norint dokumentus gauti anksčiau arba tuo laikotarpiu, kai dokumentai neišduodami, yra taikomas kitas kainoraštis.
Kačiukų kilmės dokumentų, išduodamų skubos tvarka per 1-3 darbo dienas, kaina 15 €.  Kaina taikoma visiems vienos vados kačiukams, nepriklausomai nuo to, keliems kačiukams skubos tvarka išduotų dokumentų reikia.

Vykstant į užsienį, nekomerciniais tikslais vežtis galima šunis, kates ir šeškus. Kartu pasiimti galima ne daugiau kaip 5 gyvūnus, išskyrus dalyvavimą tam tikruose renginiuose.

Gyvūnai augintiniai nekomerciniais tikslais gali keliauti su savininku (fiziniu asmeniu, kuris identifikavimo dokumente nurodytas kaip savininkas) arba įgaliotuoju asmeniu, kuris turi savininko rašytinį įgaliojimą nekomerciniais tikslais vežti gyvūną.

Daugiau informacijos

Išaiškinus ne vieną atvejį, kai privatūs veterinarijos gydytojai talkindami veisėjams, klastoja gyvūnų augintinių pasus, įrašus apie jų amžius ar skiepus, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) griežtina jaunikliams išduodamų dokumentų kontrolę.

Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d. gyvūno augintinio pasus šunų, kačių ir šeškų savininkams tiesiogiai išduos tik VMVT teritorinių padalinių valstybiniai veterinarijos gydytojai.

Daugiau informacijos: http://vmvt.lt/lt/naujienos/4282/

Informuojame, kad klubo administracija neišdavinės dokumentų:

2015.07.06-2015.07.30

2015.08.16-2015.08.30

2015.09.15-2015.09.30

2015.11.10-2015.11.28

 

Klubo žiemos atostogos: 2015.12.20-2016.01.04

Top Miau 2015 konkurse galioja 2014 metų taisyklės. Papildomai 2015 metais įvestos taisyklės:

 

Privaloma parodų įvertinimus atsiųsti pagal nurodytą laikotarpį, priešingu atveju rezultatai nebus įskaičiuoti.

I etapas. Atsiųsti gautus įvertinimus už sausį – liepos mėnesius imtinai iki rugpjūčio 20 d.
II etapas. Atsiųsti gautus įvertinimus už rugpjūtį- spalio mėnesius imtinai iki lapkričio 20 dienos
III etapas. Atsiųsti gautus įvertinimus už lapkritį ir gruodį iki gruodžio 20 dienos

 

Panaikinti EX ir EX1

 

Konkursiniai balai skaičiuojami nuo tada, kai katė įregistruota klube (nepaisant jos amžiaus). Taisyklė netaikoma neregistruotiems gyvūnams dalyvavusiems parodose sausio, vasario ir kovo mėnesiais. Nuo balandžio mėnesio įvertinimai skaičiuojami nuo tada, kai katė įregistruota klube.

 

Konkursui balus privaloma siųsti pildant formą internete. Forma ruošiama...

Keliaujant su kate į bet kurią valstybę iš Lietuvos, ar atvykstant į Lietuvą turi būti atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės. Atlikus gyvūnui augintiniui pirminę vakcinaciją nuo pasiutligės, arba atlikus šią vakcinaciją po datos, kai nustojo galioti ankstesnė vakcinacija nuo pasiutligės, atlikus vakcinaciją turi praeiti ne mažiau kaip 21 diena kol gyvūnas augintinis gali judėti tarp ES šalių arba būti įvežamas, arba pakartotinai įvežamas į ES iš trečiųjų šalių. Vakcinacijos nuo pasiutligės atlikimo data negali būti ankstesnė kaip identifikavimo poodine mikroschema ar tatuiruote diena.

 

Išvežant katę į Trečiąsias šalis būtina turėti Sertifikatus nekomerciniam gyvūnų augintinių judėjimui, kuriuos išduoda Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos visoje Lietuvoje.
Visais atvejais, nepriklausomai kokio tipo transporto priemonėmis keliaujama su gyvūnais augintiniais, jie turi atitikti atitinkamus veterinarijos reikalavimus, priklausomai nuo to į kokią ar iš kokios valstybės vežami. Tačiau dėl gyvūnų laikymo įrangos ir priežiūros vežimo metu, rekomenduojama iš anksto kreiptis į atitinkamą transporto paslaugų teikėją.

 

Keliaujant su kate į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių (RU, US, HK, JM, JP, KN, KY, LC, MS, MU, MX, MY, NC, NZ, PF, PM, SG, SH, TT, TW, VC, VG, VU, WF, YT) jos turi būti identifikuotos poodine mikroschema ir trečiosios šalies valstybinio veterinarijos gydytojo išduotą veterinarijos sertifikatą, jame turi būti veterinarijos gydytojo atžymos apie gyvūnui atliktą identifikaciją ir vakcinaciją nuo pasiutligės arba gyvūno savininkas turi turėti ES Gyvūno augintinio pasą, jei gyvūnas augintinis pakartotinai įvežamas į ES šalį, kai prieš tai buvo įvežtas į trečiąją šalį iš bet kokios ES šalies.

 

Jei gyvūnai augintiniai vežami į Lietuvos Respubliką iš nepaminėtų trečiųjų šalių taikomi šie reikalavimai:
• Katės turi būti identifikuotos poodine mikroschema
• turi būti atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės, kaip nurodyta Reglamento 998/2003 Ib priede;
• Atliktas antikūnų kiekio prieš pasiutligę nustatymo tyrimas. Praėjus bent 30 dienų po vakcinacijos ir likus 3 mėn. iki įvežimo į ES, patvirtintoje laboratorijoje ištyrus gyvūno augintinio kraujas, nustatytas ne mažesnis kaip 0,5 TV/ml. neutralizuojančių antikūnų titras. (Minėtas 3 mėn. laikotarpis netaikomas pakartotinai įvežamiems gyvūnams augintiniams, kurių pase nurodyta, kad titravimas atliktas prieš juos išvežant iš ES ir kad tyrimo rezultatai yra teigiami.);
• Gyvūno savininkas turi turėti trečiosios šalies valstybinio veterinarijos gydytojo išduotą veterinarijos sertifikatą, jame turi būti veterinarijos gydytojo atžymos apie gyvūnui atliktą identifikaciją ir vakcinaciją nuo pasiutligės arba gyvūno savininkas turi turėti ES Gyvūno augintinio pasą, jei gyvūnas augintinis pakartotinai įvežamas į ES šalį, kai prieš tai buvo įvežtas į trečiąją šalį iš bet kokios ES šalies.

trečiosios šalies valstybinio veterinarijos gydytojo išduoto veterinarijos sertifikato pavyzdį rasite  čia http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0065:0076:LT:PDF

 

Keliaujant su kate tarp Europos Sąjungos šalių
• Katės turi būti identifikuotos poodine mikroschema
• Gyvūnams turi būti atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės, kaip nurodyta Reglamento 998/2003 Ib priede;
• Gyvūno savininkas turi turėti vieningos ES pasą, kuriame būtų veterinarijos gydytojo atžymos apie gyvūnui atliktą vakcinaciją nuo pasiutligės ir kitų ligų (neprivaloma), atliktas kitas privalomas profilaktines priemones nuo kitų ligų (pvz. Echinokokozės) vykstant į tam tikras ES šalis, nurodytas Europos Komisijos deleguotojo reglamento Nr. 1152/2011, I priede.

 

Pilna informaciją apie keliavimą su gyvūnais yra pateikta čia http://vmvt.lt/lt/as/keliautojas/keliavimas.su.gyvunais/

Gerbiami nariai,

primename, jog visi dokumentų prašymai klubui turi būti siunčiami per elektronines dokumentų prašymų formas, esančias klubo tinklalapyje adresu: http://www.topmiau.lt/klubas/formos/4435/
 

Atitinkamos formos yra sukurtos ir anglų bei rusų kalba:
1. Narystės prašymas
2. Katės reg...istracija klube
3. Veislyno registracijos prašymas
4. Titulo sertifikato patvirtinimas
5. WCH/WPR titulo sertifikato prašymas
6. Kačiukų aktavimo forma
7. Transferio prašymas

 

Taip pat primename, kad registruojant katę į parodą, anketoje įrašius katės mikročipo nr. ir paspaudus "Ieškoti katės duomenų", visi katės duomenys pasipildys automatiškai (jei anksčiau registravote katę į parodą ir registruojant nurodėte teisingą mikročipo numerį). Nepamirškite pertikrinti duomenų ir pasirinkti parodos klasę.

 

Tikimės šie svetainės atnaujinimo darbai padės tiek nariams, tiek klubui greičiau ir lengviau teikti klubo paslaugas.

Nuo šių metų gruodžio 29 d. gyventojai, besiruošiantys keliauti su gyvūnais augintiniais (šunimis, katėmis, šeškais) ar įsigiję naminį gyvūną, turės pasirūpinti naujos formos dokumentais bei atkreipti dėmesį į augintinių keliones reglamentuojančių taisyklių pasikeitimus. Pakeitimai svarbūs ir veterinarijos gydytojams turės išduoti naujos formos gyvūnų augintinių pasus, ir įsigalios reikalavimas privalomai paženklinti juos poodinėmis mikroschemomis. Pasai ir ženklinimas keičiami įsigaliojus naujam Reglamentui (ES) Nr. 576/2013, kuriuo nustatyti reikalavimai gyvūnų augintinių vežimui iš vienos ES valstybės į kitą ir jų įvežimui į ES teritoriją iš trečiųjų šalių.

 

Nauji gyvūnų pasai
Atkreipiamas dėmesys, kad po minėtos datos galios ne tik naujos formos gyvūnų augintinių pasai, bet ir anksčiau išduoti seno pavyzdžio. Pasus veterinarijos gydytojai galės išduoti tik sveikiems gyvūnams, privalomai paženklintiems poodinėmis mikroschemomis arba tatuiruotėmis (jei jos padarytos iki 2011 m. liepos 3 d.). Poodinių mikroschemų kodai (tatuiruočių numeriai) bus susieti su identifikavimo dokumentuose įrašyta informacija.
Atsižvelgus į kokią šalį bus keliaujama, galės prireikti atlikti ir daugiau procedūrų ar tyrimų, pvz.: sugirdyti vaistų nuo helmintų, atlikti pasiutligės antikūnių titro nustatymo tyrimą laboratorijoje ir kt..
Gyvūnų augintinių pasus galės išduoti tik įgaliotieji veterinarijos gydytojai, turintys veterinarijos praktikos licenciją ir įtraukti į Gyvūnų augintinių pasus išduodančių veterinarijos gydytojų sąrašą (sąrašas bus paskelbtas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje).
Pasas – tai privalomas dokumentas vežant šunis, kates, šeškus į kitas šalis, taip pat naudojamas nacionaliniu lygiu kaip gyvūno vakcinaciją nuo pasiutligės bei kitas atliktas veterinarines procedūras patvirtinantis dokumentas.
 

Gyvūnų vežimas
Gyvūnus augintinius nekomerciniais tikslais galės vežti savininkai arba asmenys, turintys savininkų rašytinius įgaliojimus. Vienos kelionės metu galima vežti ne daugiau kaip 5 augintinius, tačiau kai gyvūnų kelionės tikslas – dalyvauti konkursuose, parodose, sporto renginiuose ar tokių renginių treniruotėse, leidžiama vežti jų ir daugiau.
 

Augintinių ženklinimo patikrinimas
Kiekvieno vizito pas veterinarijos gydytoją metu, kai į gyvūno pasą įrašoma nauja informacija, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad gydytojas patikrintų augintinio ženklinimą, t. y. specialia įranga nuskaitytų poodinės mikroschemos numerį. Mat, yra buvę atvejų, kai pasienio kontrolės metu pareigūnams nepavykus nuskaityti poodinių mikroschemų (nors savininkai turėjo reikiamus dokumentus) ir patikrinus rentgenu, paaiškėjo, kad mikroschemos net nebuvo implantuotos.
 

Besiruošiantiems keliauti
Primename, kad prieš kelionę su gyvūnu augintiniu, savininkams reikia iš anksto ir plačiau pasidomėti norimų aplankyti valstybių reikalavimais, kurie keliami įvežamiems gyvūnams.
Daugiau informacijos galima rasti:
Nuoroda
 

Šaltinis: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba http://vmvt.lt/lt/naujienos/3915/

Informacija nariams

2014-11-05

Norime informuoti, kad 2014.11.26 – 2014.12.10 ir 2014.12.22 - 2014.01.04 dienomis administracija neišdavinės titulų sertifikatų ir kilmės dokumentų. 

Informacija nariams

2014-10-15

Mielieji Klubo Top Miau nariai,

Norime informuoti, kad nuo spalio 19 iki spalio 28 dienos administracija neišdavinės titulų sertifikatų ir kilmės dokumentų. Todėl, kas planuojate šiuos dokumentus išsiimti, prašome informaciją atsiųsti iki spalio 18 dienos, arba jau po spalio 28 dienos.

 

Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.  

Valdybos posėdis

2014-10-07

Klubo „Top Miau“ valdybos susirinkimas įvyko 2014 m. Rugsėjo 20 d.
Nuspęsta:
1. Naikinti kačiukų kilmės dokumentų kainą su įrašu neveisimui. Padaryti atitinkamus pakeitimus mokesčių už suteiktas paslaugas dydžių ir jų mokėjimo tvarkoje. Pakeitimai įsigalioja nuo 2014 spalio 1 d.

2. Veisimo taisyklių punktą
„4.1.4.2. katė, turinti Kačiuko ar Jaunimo Čempiono titulą, turi gauti ne žemesnį ir ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ (angl. Ex) kas metus;“
keisti į
„4.1.4.2. katė, turinti 2 įvertinimus „puikiai“ Kačiuko ar Jaunimo klasėje, turi gauti ne žemesnį ir ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ (angl. Ex) kas metus;“
Padaryti atitinkamus pakeitimus Kačių veisimo taisyklėse. Pakeitimai įsigalioja nuo 2014 spalio 1 d.

 

Klubo Valdyba

2014 m. balandžio 25 d. šaukiamas Klubo “Top Miau” (buveinės adresas Perkūnkiemio g. 45-25, Vilnius, įmonės kodas 302587407) eilinis visuotinis narių susirinkimas. 
Susirinkimo vieta - kavinė Rosso Arancio, adresu Ozo g. 18, Vilnius.
Susirinkimo pradžia - 18:00 val. (registracija prasidės 17:30 val.).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia asociacijos Valdyba, remiantis įstatų 12 punktu.

Susirinkimo darbotvarkė:
1.    Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2.    Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas.
3.    Klubo „Top Miau“ 2013 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
4.    Klubo „Top Miau“ 2013 metų finansinės ataskaitos tvirtinimas.
5.    Klubo „Top Miau“ teikiamų paslaugų įkainiai Klubo „Top Miau“ Valdybos nariams. Siūloma teikti nemokamai šias paslaugas: kačių titulų sertifikatų išdavimas, kačiukų kilmės dokumentų išdavimas, narystės mokesčiai.

 

Š.m. birželio 7-8 dienomis vyks seminaras. Seminaro lektorė - Tatjana Černova, WCF visų veislių teisėja, WCF valdybos narė, WCF kačių standartų ir teisėjų komisijų narė. Temos - nėštumas, gimdymas, veislyno formavimas. Taip pat seminare bus aptarti veislių standartai. Platesnė informacija: http://www.topmiau.lt/topmiault/lt/renginiai/seminaras_20140607-08/10620/

2% parama

2014-04-07

Kviečiame pasinaudoti LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu ir be papildomų išlaidų skirti 2% paramą nuo per mokestinį laikotarpį (2013) savo sumokėtų pajamų mokesčio Klubui “Top Miau”
Jūsų parama mums yra labai svarbi ir reikalinga. Jūsų ir Lietuvos grynaveislių kačių veisėjų didelio pasiaukojimo bei pastangų dėka galėsime sėkmingai vykdyti veiklą, šviesti visuomenę apie grynaveisles kates, rengti seminarus ir leisti švietimo leidinius.

Mūsų duomenys, kuriuos reikėtų nurodyti pildomoje formoje, yra:
Identifikacinis numeris(įmonės kodas), kurį reikia įrašyti į langelį E2 302587407

IŠ ANSKTO JUMS DĖKOJAME!

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su kačių klubu „Top Miau“ kviečia mokytis vienmetėje Neakivaizdinėje felinologų mokykloje. Felinologai mokomi pasirinkti ir saugiai bei atsakingai prižiūrėti augintinį. Sudaromos sąlygos susipažinti su kačių veisimu, darbo specifika ir jos svarba, nemokamai lankytis šalies parodose.

 

Šioje mokykloje gali mokytis felinologija besidomintis jaunimas nuo 14 iki 21 metų. Per vienus mokslo metus vyksta 4 sesijos, 2 mažosios konferencijos, 2 praktikumai šalies parodose.

 

Priėmimas į mokyklą vyks iki kovo 27 d.

 

Daugiau informacijos...

 

 

Valdybos posėdis

2014-01-29

Š.m. sausio 26d. įvyko Valdybos posėdis. Jo metu pakeistos veisimo taisyklės, paslaugų įkainiai ir titulų suteikimo tvarka.

 

Svarbiausi veisimo taisyklių pakeitimai:

1. Kergiamų kačių kilmės dokumentuose užtenka 3 kartų;
2. Katė, turinti Kačiuko ar Jaunimo čempiono titulą, turi gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ kas metus;
3. Katinas, turintis Kačiuko ar Jaunimo Čempiono titulą, turi gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ per 6 mėnesius;
4. Po paskutinio katės kergimo turi būti praėję ne mažiau kaip 5 mėnesiai;
5. Kergimui įskaitomi visi Pasauliniam Kačių Kongresui priklausančių sistemų įvertinimai;
6. Kates galima kergti su kitiems klubams priklausančiomis katėmis, bet joms galioja tie patys reikalavimai;
7. Veislynai gali nepaisyti parodų įvertinimų reikalavimų, jei turi 5 metų stažą, 3 jam priklausančius Europos Čempionus, 3 kursų diplomus arba 5 metų stažą ir yra išklausę felinologų kursus;
8. Katę draudžiama kergti po 3-jų Cezario pjūvių;
9. Kergimo akto pasirašinėti nereikia;
10. Klubo narys privalo raštu informuoti klubą, jei buvo pažeistos kergimo taisyklės;
11. Visi kačiukai privalo būti čipuojami. Čipo numeris įrašomas į kilmės dokumentą;
12. Piniginė bauda už pakartotinius taisyklių pažeidimus gali didėti Valdybos sprendimu.

 

Įkainių pakeitimai:

1. Mokestis už veislyno registravimą sumažintas nuo 100 iki 70 litų;
2. Kilmės dokumento mokestis keičiamas iš 30 litų į dvi kainas  30 litų įprastą ir 20 litų su įrašu neveisimui.

 

Su naujomis dokumentų redakcijomis galite susipažinti čia;

http://www.topmiau.lt/klubas/taisykles/4434/

 

Valdyba

Informuojame, kad nuo š.m. sausio 22 dienos pasikeitė Klubo "Top Miau" narystės statusas Pasaulinėje Kačių Federacijoje. Klubas tapo patronažu latvių klubui "Cat's Meow". WCF narystės nr. LT-0253.  Šis pasikeitimas reiškia, kad klubo narių kačiukams kilmės dokumentus išdavinės ir veislynus registruos pats Klubas "Top Miau". Visi mokesčiai už paslaugas taip pat turi būti pervedami į klubo "Top Miau" sąskaitą.

 

Klubo "Top Miau" Valdyba

Sveikiname konkurso Top Miau 2013 nugalėtojus! Rezultatus galite rasti paspaudę šią nuorodą:

http://www.topmiau.lt/nariai/top_miau_2013/9515/

 

Brangieji,

Artėjant švenčių laikotarpiui mes norime padėkojame Jums už supratingumą, pasitikėjimą ir pagalbą 2013 metais. Dėkojame, kad esate kartu su mumis! 

Linkime visiems smagių, šiltų švenčių mylimų žmonių apsuptyje! Linkime, jog Naujieji Metai būtų pilni laimės, džiaugsmo ir sėkmės!

 

Top Miau kolektyvas

Gruodžio 13 d. Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje svečiavosi Klubo "Top Miau" ir gyvūnų globos organizacijos "SOS Gyvūnai" atstovės. Apsilankymo metu klubo atstovė papasakojo apie kačių auginimą, laikymą, priežiūrą. Šio susitikimo tikslas buvo padėti vaikams suprasti, kad katės, kaip ir žmonės, serga įvairiomis ligomis, kad turi būti skiepijamos, su jomis reikia saugiai bendrauti. Mokiniai uždavė labai daug klausimų, susijusių su kačių priežiūra ir maitinimu.

Pamatyti renginio nuotraukas ir paskaityti plačiau apie pamokėlę galite čia:

http://www.topmiau.lt/renginiai/20131213_pamokele_vaikams/9408/#tabs-9440

Animal DNA Laboratorija specilizuojasi kačių DNR profiliu. Siūlomi testai: kraujo grupės nustatymai; HCM; PKD; šokolado, cinamono spalvų; plauko ilgio; tėvystės testai ir daug kitų.

Platesnė informacija: http://www.animalsdna.com/

Dėl papildomos 10% nuolaidos klubo nariai gali kreiptis į klubo administraciją.

Norime pasveikinti mūsų narius ir jų augintinius, sėkmingai dalyvavusius parodoje Kekavoje birželio 15-16 dienomis.

2013.06.15 dienos pasiekimai:

Cicero Kliaksa*LT - Best of Best II, 1-a vieta WCF Adult Ring (14 dalyvių)Veislė: Britų ilgaplaukis. Savininkė: Rūta Kūmelienė. Veislynas: Diva Catitta*LT

Jet'aime of Great Fate - 10-a vieta WCF Kitten Ring (20 dalyvių). Veislė: Britų ilgaplaukis. Savininkė: Rūta Kūmelienė. Veislynas: Diva Catitta*LT

Mario Morpheus Udeiman*LT - Best Baby. Veislė: Meino meškėnas. Savininkė: Beata Kudzevičienė. Veislynas: Udeiman

 

2013.06.16 dienos pasiekimai:

Cicero Kliaksa*LT - Best of Best IV. Veislė: Britų ilgaplaukis. Savininkė: Rūta Kūmelienė. Veislynas: Diva Catitta*LT

 Mario Morpheus Udeiman*LT - Best Baby. Veislė: Meino meškėnas. Savininkė: Beata Kudzevičienė. Veislynas: Udeiman

Norime pasveikinti mūsų narius ir jų augintinius, sėkmingai dalyvavusius parodoje Rygoje gegužės 4-5 dienomis.

 

2013.05.04 dienos pasiekimai:

CH Curly Orlando from Sham - Best Opposite Sex. Veislė: Selkirk Reksas. Savininkė: Galina Melech.

Jorik AdorableCat*LT - Best Kitten 3-6 months. 1-a vieta WCF Kitten Ring (11 dalyvių). Veislė: Selkirk Reksas. Savininkė: Galina Melech.

Jaffa AdorableCat*LT - 6-a vieta WCF Kitten Ring WPR Barbie Salta Nosis*LT - Best Neuter, Best of Best in British Show, 1-a vieta WCF Neuter Ring (5 dalyviai). Veislė: Britų ilgaplaukis. Savininkė: Rūta Kūmelienė.

Grammy of Great Fate - Best Adult Female in British Show. Veislė: Britų ilgaplaukis. Savininkė: Rūta Kūmelienė.

 

2013.05.05 dienos pasiekimai:

CH Curly Orlando from Sham - 10-a vieta WC Adult Ring (36 dalyviai)Veislė: Selkirk Reksas. Savininkė: Galina Melech.

Jorik AdorableCat*LT - Best Supreme, Best Kitten 3-6 months. Veislė: Selkirk Reksas. Savininkė: Galina Melech.

Jet'aime of Great Fate - Best Opposite Sex Kitten 3-6 months, Best Kitten 3-6 months in Tortie Show). Veislė: Britų ilgaplaukis. Savininkė: Rūta Kūmelienė.

Grammy of Great Fate - Best of Best IV. Veislė: Britų ilgaplaukis. Savininkė: Rūta Kūmelienė.

 

Informuojame, kad š.m. balandžio 20 d. įvyko pakartotinis visuotinis susirinkimas. Jo metu nutarta:
1. Patvirtinti 2012 metų klubo veiklos ataskaitą;
2. Patvirtinti 2012 metų finansinę ataskaitą;
3. Pakeisti klubo įstatus;
4. Patvirtinti narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš klubo tvarką bei sąlygas, stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžius, jų mokėjimo tvarką;
5. Išrinkti naujus Valdybos narius: Ingridą Kovaliovienę, Jolantą Kubekienę, Beatą Kudzevičienę, Galiną Melch, Vaidą Vadlugienę.

Balandžio 20 d. įvyko pirmasis naujos Valdybos posėdis, kurio metu klubo vadovės pareigas patikėta ir toliau tęsti B. Kudzevičienei.

 

Seminaras

2013-03-18

Kovo 23 dieną 11h planuojamas seminaras, kuris įvyks Laisvės pr. 2, 3-ias aukšte, Vilniuje (Royal Canin biuro patalpos). Seminaras nemokamas

Seminaro temos:

1.  Kačių viduriavimas. Dažniausios priežastys ir diagnostika.
2. „Silpnojo kačiuko“ sindromas. Kodėl gimsta negyvybingi kačiukai?
3.  Homotoksikologijos įvadas ( homeopatija)
4.  Akupunktūra

 

Seminarą ves:

PAVELAS STEPANČUK
Veterinarijos gydytojas. Baigęs Lietuvos Veterinarijos Akademiją. Dirba nuo 2001m. Specializacija dermatologiniai, chirurginiai, onkologiniai, terapiniai susirgimai. Dermatologijos srityje stažavosi Lenkijoje ir Maskvoje. Yra smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos narys. Laiko Valų korgių veislės kalytę ir katinus. Veterinaras išklausė veterinarinės dermatologijos kursus Liuksemburge.


LAURA PAULIUKONIENĖ
Veterinarijos gydytoja, farmacininkė, terapeutė. Baigusi Lietuvos Veterinarijos Akademiją, dirba nuo 2004 m. Neurologijos srityje pusę metų stažavosi Suomijoje pas Europos Koledžo Veterinarinės Neurologijos Diplomatą DECVN S. Čižinauską, tęsė studijas Šveicarijoje. Dalyvavo seminaruose Maskvoje, Latvijoje, Estijoje, Airijoje. Specializuojasi Chi Institute gyvūnų akupunktūros srityje.  Išklausė pilną keturių ciklų kursą. Yra smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos narė. Turi mišrios veislės kalytę.

 

Kviečiame visus aktyviai registruotis el. paštu info@topmiau.lt.
Vietų kiekis ribotas.

2013 m. balandžio 15 d. šaukiamas Klubo “Top Miau” (buveinės adresas Rygos g. 33-15, Vilnius, įmonės kodas 302587407) eilinis visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimo vieta - kavinė Rosso Arancio, adresu Ozo g. 18, Vilnius.
Susirinkimo pradžia - 19:00 val. (registracija prasidės 18:30 val.).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia asociacijos taryba, remiantis įstatų 7.2 ir 7.3 punktais.

Susirinkimo darbotvarkė.
1.    Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
2.    Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas
3.    Klubo „Top Miau“ 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
4.    Klubo „Top Miau“ 2012 metų finansinės ataskaitos tvirtinimas.
5.    Klubo įstatų pakeitimas.
6.    Asociacijos Valdybos rinkimai.

Sprendimų projektai visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai Klubo „Top Miau“ nariams bus pateikti el. paštu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo.

 

Klubo administracija

2% parama

2013-02-28

Kviečiame pasinaudoti LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu ir be papildomų išlaidų skirti 2% paramą nuo per mokestinį laikotarpį (2012) savo sumokėtų pajamų mokesčio Klubui “Top Miau”
Jūsų parama mums yra labai svarbi ir reikalinga. Jūsų ir Lietuvos grynaveislių kačių veisėjų didelio pasiaukojimo bei pastangų dėka galėsime sėkmingai vykdyti veiklą, šviesti visuomenę apie grynaveisles kates, rengti seminarus ir leisti švietimo leidinius.

Paramą paskirsite, jeigu užpildysite formą  ir ją iki 2013 m. balandžio 20 dienos.:
- tiesiogiai įteiksite Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui, arba
- atsiųsite paštu į Apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, arba
- pateiksite elektroniniu būdu pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą tvarką (http://deklaravimas.vmi.lt ). Forma FR0512 v.2 arba
- užpildytą ir pasirašytą formą atsiųsite paštu į klubą. Formą reiktų siųsti Beatai Kudzevičienei, Vaisių g. 27, LT-11119, Vilnius

Mūsų duomenys, kuriuos reikėtų nurodyti pildomoje formoje, yra:
Identifikacinis numeris(įmonės kodas), kurį reikia įrašyti į langelį E2 302587407

PILDYMO FORMA IR TAISYKLĖS

IŠ ANSKTO JUMS DĖKOJAME!

DĖKOJAME visiems parodos DALYVIAMS, kurie atvyko į tarptautinę” Top Miau” parodą. Labai vertiname Jus ir dėkojame už tai, kad atvykote ir sukūrėte nuostabią, jaukią atmosferą Kauno mieste, PLC “Mega”. Taip pat DĖKOJAME mūsų parodos SVEČIAMS, kurie atvyko pasigrožėti ir pasidomėti murkiančiais gyvūnėliais. Tikimės Jums reginys paliko puikius įspūdžius!

Nuoširdžiai DĖKOJAME:
Vaidai Vadlugienei, klubo spyrimosi į priekį iniciatorei ir gerąjai sielai, veislynas “Brookberry” – už parodos naujoves, technologijas, tikslų darbą sekretoriate, meilę ir atsidavimą klubui;
Vidmantui Vadlugai, pagelbėjančiam visur ir visuomet – už teisėjų transportavimą, garso techniką bei daugelį kitų dalykų pagalbą;
Daivai Blažiūnaitei, mūsų parodos maitintojai, bei apipavidalintojai veislynas “Naked Soul” – už rūpestį, kad pilvukai visada būtų laimingi, “Top Miau” leidinuko vizualizaciją;
Ievai Juozapėnaitei, jaunajai pagalbininkei – už pagalbos rankas, atidumą ir tikslumą sekretoriate;
Jonui Karužui, parodų žvitriajai akiai, fiksuojančiam įsimintiniausias mūsų ir parodų dalyvių akimirkas;
Galinai Melech ir jos vyrui Ženiai, mūsų darbštiesiems pagalbininkams, pagelbėjusiems sukurti parodos interjerą, veislynas “Adorable Cat LT”;
Mildai Balakinai, veislynas “ Cantabilefolds”, už skrajučių sudarymą ir pagalbą mažiesiems pūkuotukams surasti savo mylinčius šeiminkus;
Agnei Juozapėnaitei už rūpestį ir pagalbą, prizinio fondo apipavidalinimą ir prizų įteikimo kuravimą;
Ryčiui Mankui - už pagalbą organizavime, salės ruošimą ir apipavidalinimą;
Dėkojame ypač darbštiems stiuardams už kokybišką ir tikslų darbą;
Dėkojame ir Daigai Talentienei – už pasiūlytą pagalbą parodos metu, vertėjavimą ringuose bei Jurgai– už bilietų pardavinėjimą.

Taip pat didelis AČIŪ mūsų parodos REMĖJAMS:
“Royal Canin” - už kaip visuomet prabangų prizinį fondą!
”Katiniukas.lt”- už nuostabias dovanas teisėjams;
“Superkatė” – už nuostabias draskykles, skirtas Jūsų murklėms pasiaštrinti savo įstabiuosius nagučius;
“KG Group”- už nuostabų kraiką, skirtą Jūsų katėms kasti smėlio pilis;
Bei nuostabiai “ Vetvila” veterinarų komandai, besirūpinančiai Jūsų augintinių sveikata.

Didelis DĖKUI Jums!

Narystės mokestis

2013-01-20

Norime priminti, kad pagal Neeilinio Visuotinio susirinkimo Nr. 12 nutarimą buvo nuspręsta patvirtinti metinį nario mokestį 30 LT, kuris įsigaliojo nuo 2013 metų pradžios.
Mokestį reiktų sumokėti iki 2013.03.01
Rekvizitai pavedimui:
Gavėjas: Klubas “Top Miau”
Įmonės kodas: 302587407
A. s. Nr.: LT71 7300 0101 2583 1737
Bankas: Swedbank, AB
Mokėjimo paskirtis: metinis mokestis ir nario  vardas

Sveikiname konkurso Top Miau 2012 nugalėtojus! Rezultatus galite rasti paspaudę šią nuorodą:

http://www.topmiau.lt/nariai/top_miau_2012/8260/


Labai lauksime visų nugalėtojų vasario 16d parodoje Kaune, kur jų laukia apdovanojimai ir rėmėjų dovanos!

Brangieji,

Dėkojame už supratingumą ir pasitikėjimą 2012 metais. Tikimės Jūsų nenuvilti ir ateityje. Ačiū, kad esate kartu su mumis! 

Linkime visiems smagių, šiltų švenčių mylimų žmonių apsuptyje!

 

Top Miau kolektyvas

 

Informuojame, kad š.m. spalio 27 d. visuotiniame narių susirinkime buvo:

1. nutarta patvirtinti 30 Lt metinį narystės mokestį;

2. nutarta patvirtinti 30 Lt stojamąjį mokestį naujiems nariams ir 100 litų mokestį pakartotinai stojantiems nariams;

3. pristatyta bendradarbiavimo su LGAC klubu sutartis.

Susirinkimo nutarimai įsigalioja nuo 2013 metų pradžios.

 

Tarybos posėdžio nr. 12 nutarimai:

1. Kergimo aktai klubui turi būti pristatomi kačiukų aktavimo dieną.

2. Patvirtinti leidimą kergtis katei, kuri turi ne mažiau kaip 3 EX1 įvertinimus gautus jaunesnėje nei atviroje klasėje, tačiau bent 2 EX1 turi būti gauti junior klasėje. Toks leidimas galioja 6 mėn nuo pirmojo įvertinimo gavimo dienos.  Katinas turi gauti ne mažiau kaip 2 EX1 atviroje klasėje iki kačiukų aktavimo dienos. Kergiant katė ir katinas negali būti jaunesnė kaip 10 mėnesių amžiaus.

Kviečiame visus klubo narius dalyvauti Geriausių Klubo Kačių rinkimuose. Plačiau apie konkursą skaitykite Meniu skiltyje Nariai, Top Miau 2012 pasirinkime:

http://www.topmiau.lt/nariai/top_miau_2012/4440/

Spalio 17-18 dienomis Sankt Peterburge vyks pirmasis oficialus WCF seminaras. Seminaro lektorius WCF generalinis sekretorius ir visų veislių teisėjas A. Mobius.

Mokymų metu taip pat vyks egzaminai skirti stiuardams norintiems tapti teisėjų mokiniais ir WCF oficialių kalbų įgūdžių patikrinimas, skirtas teisėjų mokiniams.
Teisėjų mokiniai už dalyvavimą gaus net 3 įvertinimus.
Veisėjai antros dienos gale galės laikyti egzaminą, po kurio bus išduodamas "WCF Breeder of Quality" diplomas.

 

Daugiau informacijos: http://www.topmiau.lt/renginiai/pirmasis_oficialus_wcf_seminaras/7947/

Royal Canin kviečia į seminarą „Šuniukų ir kačiukų viduriavimas atjunkymo periodu“, „Augintinio būklės įvertinimas pagal išmatas“.
Vieta: Žalgirio arena, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas
Data: spalio 7d
Seminaro pradžia: 10:30
Lektorius: Philippe Pierson (Prancūzija)

Būtina išankstinė registracija el. paštu rytis.mankus@royal-canin.lt arba telefonu 8-640 62070
www.royalcanin.lt

Š.m. rugpjūčio 29 d. Klubo "Top Miau" Tarybos posėdžio nutarimu Nr. 2 keičiami paslaugų įkainiai. Pasikeitimai yra šie:

1. Grąžinamas kačių registracijos mokestis. Jis bus 10 Lt;

2. Kačiukų kilmės dokumentų kaina yra 30 Lt (anksčiau "Neveisimui" kaina buvo 10 Lt, "Veisimui" priklausė nuo tėvų titulų);

3. Veislyno registravimo kaina yra 100 Lt (anksčiau buvo 70 Lt);

4. Spacialus vienkartinis kergimo leidimas 200 Lt (anksčiau buvo 100 Lt).

 

 

Klubo taryba

WCF narystė

2012-08-22

Š.m. rugpjūčio 22d. gavome oficialų WCF patvirtinimą, kad Klubas "Top Miau" tampa VšĮ Lietuvos gyvūnų augintojų centras "LGAC" poklubiu. "Top Miau" oficialus WCF sistemos narystės numeris LT- 0195-01.


Naujienos dėl WCF

2012-08-15

Norime pranešti, kad radome bendrą sprendimą dėl likimo WCF sistemoje. Klubas "Top Miau" nuo šiol taps "LGAC" poklubiu. Siekiant bendradarbiauti su pagrindiniu klubu, buvo priimti tam tikri kompromisiniai sprendimai. Apie papildomus klubo "Top Miau" pokyčius pranešime artimiausiomis dienomis.

Visos planuotos parodos įvyks. Rugsėjo parodos registracija jau prasidėjo, spalio mėnesio parodos registracija prasidės nuo rugsėjo 6 dienos. Jei Jums kyla papildomų klausimų ar yra neaiškumų, rašykite arba skambinkite.
 
Ačiū Jums, kad esate su mumis, dėkojame ir už Jūsų kantrybę bei pasitikėjimą!
 

 

Klubo administracija

 

 

Š.m. liepos 27 d. įvyko tarybos posėdis. Jo metu svarstytas D. Talentienės prašymas atsistatydinti iš klubo prezidentės pareigų, dėl susidariusios situacijos Klube "Top Miau" ir negalėjimo vykdyti prezidentės pareigų svarbiu klubui momentu bei dėl laikino išvykimo į užsienį. Taryba nusprendė patenkinti D. Talentienės prašymą, ji ir toliau lieka klubo tarybos nare. Tarybos sprendimu nauja klubo prezidente tapo B. Kudzevičienė, viceprezidente išrinkta D. Ranonienė.

Šiuo metu toliau tvarkomi dokumentai WCF sistemoje, kurie užtruko dėl papildomų dokumentų užklausimo bei prezidento perrinkimo. Rugsėjo paroda įvyks kaip ir planuota. Registraciją paskelbsime netrukus.

 

Parama

2012-07-01

Klubas "Top Miau"  skyrė 1000 litų paramą Anykščių rajono gyvūnų globos namams "Imk leteną". Labai džiaugiamės galėdami prisidėti prie gyvūnų gerovės ir apsaugos tikslų, ypatingai dėl to, kad "Imk leteną" yra pirmoji gyvūnų globos organizacija Anyksčių rajone. Linkime sėkmės įgyvendinant organizacijos tikslus.


Klubo naujienos

2012-07-01

Mieli klubo nariai,

WCF Generalinės Asamblėjos metu Klubas "Top Miau" nesurinko reikiamo balsų skaičiaus, taigi nuo liepos 1d. klubas nėra WCF narys. Klubas ir toliau tęsia savo veiklą, išduoda kilmės dokumentus ir sertifikatus, kurie turi tokią pačią teisinę galią. Klubo vadovybė svarsto galimybes dalyvauti tarptautinėse asocijuotose felinologų struktūrose. Informuosime apie planuojamus sprendimus.

 


Pagarbiai,
Klubo administracija

Džiaugiamės išsskirtinge galimybe suorganizuoti tarptautinę kačių parodą Anyksčių mieste. Tai be galo gražus ir tvarkingas miestas, sužavėjęs ne tik dalyvius, bet ir parodoje dalyvavusius teisėjus! Tikimės, kad padarėme miesto gyventojams šventę.

 

Akimirkos iš mūsų parodos Anyksčių spaudoje:

Informacinis renginio rėmėjas laikraštis "Anykšta"

Naujienų ir informacinis portalas "Anykštėnas"

Radijo stotis "Nyksčiai"

Anyksčių krašto laikraštis "Šilelis"

Pranešame, kad Klubo Prezidentė Daiga Talentienė įgaliojo Klubo Viceprezidentę Beatą Kudzevičienę laikinai atlikti Klubo Prezidentės pareigas. Informacija Klubo klausimais bus teikiama tel. 8 670 72 285. Klubo informacija ir toliau bus teikiama el. paštu info@topmiau.lt


2012 m. gegužės 2 d. Tarybos posėdžio nutarimu Klubo Prezidentės pareigas patikėta ir toliau tęsti Daigai Talentienei. Prezidentės siūlymu Beata Kudzevičienė išrinkta Klubo Viceprezidente.

2012 m. balandžio 14 d. įvykęs visuotinis susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Patvirtinta Klubo veiklos ataskaita už 2011 metus;

2. Patvirtinta Klubo finansinė ataskaita už 2011 metus;

3. Nutarta netaikyti stojamojo ir metinio nario mokesčių 2012 ir 2013 metais;

4. Nutarta perrinkti Klubo Tarybos narius. Naujais Tarybos nariais išrinkti Daiva Blažiūnaitė, Gintautas Jakštys, Beata Kudzevičienė, Daiva Ranonienė ir Daiga Talentienė. Vaida Vadlugienė ir Milda Balakina atšauktos iš Tarybos narių;

5. Nutarta Klubo Tarybos nariams sudaryti sąlygas nemokamai dalyvauti parodose, reklamuotis klubo leidiniuose bei nemokamai išduoti kačių titulų sertifikatus bei kačiukų kilmės dokumentus;

6.  Pasiūlyta artimiausiame Klubo Tarybos posėdyje apsvarstyti ir patvirtinti Klubo Prezidento darbo atlygį.

 

Su Klubo veiklos ir finansine ataskaita galima susipažinti čia.

 

Š.m. balandžio 28-29 d. Klubo "Top Miau" prezidentė dalyvavo Pasaulinės kačių Federacijos (WCF) Generalinėje Asamblėjoje. Be kitų darbotvarkės klausimų buvo svarstomos klubų narystės WCF. Iš 17 patronuojamų klubų, pateikusių prašymus WCF tapti tikrasiais nariais, priimti buvo 5 klubai. Kiti klubai, tame tarpe ir Klubas "Top Miau" liko patronuojamais klubais. Iš 22 patronuojamų WCF klubų, nepateikusių prašymų WCF tapti tikraisiais nariais, 12 klubų buvo iš vis panaikintas patronuojamo klubo statusas, likę 10 klubų liko patruonuojamų klubų sąraše. Informacija ne oficiali, pateikta vadovaujantis Asamblėjos dalyvio duomenimis. Ji bus patvirtinta gavus Generalinės Asamblėjos protokolą.

 

Kviečiame į seminarą "Cheminė kastracija. Kačių kergimo ypatumai. Nėščių ir sterilizuotų kačių mityba. Daugiau informacijos

 

 

Informuojame, kad š.m. balandžio 14 d., 11 val. Vilniuje bus organizuojamas eilinis visuotinis Klubo „Top Miau“ narių susirinkimas.

 

Tikslesnę susirinkimo vietą ir laiką pranešime netrukus.
Eilinio visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimai:
1. Klubo „Top Miau“ ataskaita už 2011 metus
2. Klubo „Top Miau“ finansinė ataskaita už 2011 metus
Pasiūlymus darbotvarkės klausimais galima teikti el.p. info@topmiau.lt ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotino susirinkimo.


Asociacijos narys, negalintis dalyvauti Visuotiniame susirinkime, gali įgalioti kitą Asociacijos narį balsuoti už jį visais Visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais, išskyrus bet kokius Asociacijos valdymo organų narių rinkimus ir skyrimus. Įgaliojime turi būti aiškiai nurodyta, kaip įgaliotas asmuo turi balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu.


Kviečiame visus aktyviai dalyvauti!

2% parama

2012-03-05

Norime priminti, kad, kaip ir kasmet, Jūs turite galimybę dalį sumokėtų mokesčių skirti paramai. Kviečiame pasinaudoti šia galimybe ir paremti Klubą „Top Miau“ – 2011 metais įsteigtą kačių mylėtojų klubą, kuris yra Pasaulinės Kačių Federacijos (WCF) narys.

Jūsų parama mums yra labai svarbi ir reikalinga. Jūsų ir Lietuvos grynaveislių kačių veisėjų didelio pasiaukojimo bei pastangų dėka galėsime sėkmingai vykdyti veiklą, šviesti visuomenę apie grynaveisles kates, skatinti veisėjus atsakingo požiūrio į veisimą, rengti parodas bei seminarus.

Paramą paskirsite, jeigu užpildysite ir pateiksite "Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms" formą (FR0512 v.2) pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą tvarką (http://deklaravimas.vmi.lt ).

Mūsų duomenys, kuriuos reikėtų nurodyti pildomoje formoje, yra:
- 2 - Paramos gavėjas (E1 langelis)
- 302587407 (E2 langelis),
- nurodykite pajamų mokesčio dalį (iki 2%) (E4 langelis),
- nurodykite iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate mokesčio dalį (jei nurodysite 2015 metus, mums skirsite paramą kasmet iki 2015 metų) (E5 langelis)

Nuoširdžiai Jums dėkojame!
Klubas "Top Miau"
 

Klubo "Top Miau" pavasarinėje parodoje Britų trumpaplaukės katės bus išskirtos į atskirą kategoriją!!!

Kačiukų ir juniorų Bestai vyks pagal plauko grupes!!!

2012 m. vasario 15 d. tarybos posėdžio nr. 6 nutarimu buvo pakeistos veisimo taisyklės bei klubo paslaugų įkainiai. Kviečiame susipažinti su pakeistomis veisimo taisyklėmis ir naujais palaugų įkainiais.

 

Trumpai pagrindiniai pakeitimai:

  • kergiamoms katėms privalomi parodų įvertinimai priklauso nuo kačių titulo
  • sveikatos patikrinimai katėms yra rekomenduotini, bet neprivalomi
  • visi parduodami kačiukai turi turėti pirkimo-pardavimo sutartį su priežiūros rekomendacijomis
  • rekomenduojama kačiukus identifikuoti mikročipu
  • kačiuko kilmės dokumento kaina su įrašu "Neveisimui" yra 10 litų
  • specialaus vienkartinio leidimo kergimui kaina yra 100 litų

 

Klubo "Top Miau" administracija

KLUBO "TOP MIAU" 1-OJO GIMTADIENIO PROGA DOVANA KLUBO NARIAMS! Visiems Klubo "Top Miau" nariams ir naujiems nariams, įstosiantiems į klubą ir užsiregistravusiems į parodą iki vasario 17 d. dalyvavimas Tarptautinėje kačių parodoje kovo 31-balandžio 1 d. NEMOKAMAS. Kainuos tik šou, ringai, jei juose norėsite dalyvauti bei klubo narvelis, jei jis jums reikalingas.

 

Klubo nariai svečiavosi VCUP 5-ame aukšte įsikurusioje "Keturkojis šou" studijoje. Mūsų augintiniai išvedė iš proto laidos vedėją Marselį, bet sužavėjo Skaivą. Kviečiame pasižiūrėti laidą:

http://www.tv3play.lt/play/263806/?autostart=true

Pavasarinė paroda

2012-01-20

Klubas "Top Miau" organizuoja pavasarinę kačių parodą. Ji vyks kovo 31 - balandžio 1 dienomis Vilniuje, prekybos centre "BIG". Platesnę informaciją ir registracijos formą rasite čia

 

Šiandien (antradienį, 2011.10.25) 12 val. Klubas "Top Miau" svečiuosis Radijo stotyje RS2. Tiesioginę transliaciją bus galima pasiklausyti internetu: http://www.rs2.lt/index.php?page=rs2-transliacija-internetu

Nemokama narystė!

2011-10-18

2011.10.18 neeilinio visuotinių narių susirinkimo sprendimu Nr. 1.1. nutarta panaikinti stojamąjį ir metinį narystės mokesčius. 2011.10.18 tarybos posėdžio Nr.5. sprendimu Nr. 1.1. nutarta panaikinti katės registracijos klube mokestį. Su džiaugsmu pranešame, kad nuo šiol narystė Klube "Top Miau" nieko nekainuoja!!!

Antroji paroda

2011-10-14

 Š.m. Lapkričio 26-27 dienomis Šiauliuose klubas "Top Miau" organizuoja antrą parodą šiais metais. Klubo narių laukia labai patrauklios kainos! Daugiau informacijos

2011 spalio 4 d. Klubas "Top Miau" ir veislynas Udeiman*LT Vilniaus pradinėje mokykloje "Atžalynas" surengė Meino meškėnų veislės pristatymą. Moksleiviai ir mokytojai ne tik sužinojo įdomių faktų apie šios veislės atstovus, jų kilmę, charakterį, bet taip pat išgirdo naudingos informacijos apie kačių priežiūrą, auklėjimą bei auginimą. Moksleiviai labai aktyviai dalyvavo diskusijoje, patys noriai pasakojo apie savo auginamas kates bei aktyviai uždavinėjo klausimus.

Foto reportažas

Informuojame, kad nuo š.m. rugsėjo 22 d. iki rugsėjo 27 d. imtinai klubo prezidentė atostogaus, todėl el. pašto laiškai gauti į pašto dėžutę info@topmiau.lt bus atsakyti tik po atostogų. Skubiai klausimais kreipkitės į viceprezidentę Vaidą Vadlugienę el. paštu vaida@topmiau.lt arba tel. +370 676 10 604.


 

 

Kviečiame susipažinti su Royal Canin naujovėmis senstančioms katėms. Susipažinti galite skyrelyje "Įdomu" arba paspaudus nuorodą:

http://www.topmiau.lt/index.php/idomu/naudingi_straipsniai/naujove_senstancioms_katems/5192/

 

 

 

PARODINIŲ NARVELIŲ MATMENYS: ilgis 64 cm, plotis 48 cm, aukštis 55 cm.

Seminaras

2011-08-08

Informuojame, kad rugsėjo 8 dieną organizuojame seminarą, tema „Katės sveikata ir ligų profilaktika. Maisto įtaka“. Seminarą ves Žveryno veterinarijos gydyklos veterinarijos gydytojai bei Royal Canin atstovai. Platesnės informacijos ieškokite renginių skiltyje.

Svarstote, gal savo katę pradėti maitinti Royal Canin maistu, bet dar neapsisprendetė? Puiki proga išbandyti šį idealiai subalansuotą sveikos mitybos maistą ir sužinoti jūsų augintinio požiūrį į jį! Visiems Klubo "Top Miau" nariams Royal Canin dovanoja maisto mėginukus. Norintys išbandytį šį maistą, kreipkitės klubo telefonu arba el. paštu.

Asmenims, stojantiems į klubą nuo liepos 1d. iki gruodžio 31d.,  nario mokestis užskaitomas už einamuosius ir 2012 metus.

Informacija parengta vadovaujantis dokumentu "Stajomojo įnašo ir nario mokesčio dydis, jų mokėjimo tvarka", patvirtintu Visuotinio Klubo narių susirinkimo 2011 m. vasario 4d. nutarimu Nr. 2.1.

Narių susirinkimas

2011-07-02

Šiandien organizuojamas Klubo "Top Miau" narių susitikimas. Kviečiame visus narius susitikti, pabendrauti, aptarti aktualius klausimus ir tiesiog smagiai praleisti laiką bei paskanauti šašlykų. Platesnės informacijos teiraukitės klubo telefonu.


Paroda

2011-06-13

Rugsėjo 17-18 dienomis Panevėžyje klubas „Top Miau“ organizuoja savo pirmąją tarptautinę kačių parodą. Platesnę informaciją rasite čia:

http://www.topmiau.lt/index.php/renginiai/kvieciame_i_paroda/4891/


 

Nauji straipsniai

2011-06-09

Klubo tinklalapį papildėme naujais straipsniais apie bengalų ir sibiro kačių veisles bei kačių kastraciją ir sterelizaciją. Su straipsniais galite susipažinti skyrelyje "Įdomu".

 

 Nuo šiol klubo nariai informaciją apie artimiausias parodas, rengiamas kaimyninėse šalyse, gali rasti renginių skiltyje

"WCF parodų tvarkaraštis".

Informacija bus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

 

 

UAB "ROYAL CANIN LITHUANIA" ir Klubas „Top Miau“ kviečia kačių veisėjus į pristatymą tema "Sveikas maistas pagal individualius kiekvienos kačių veislės poreikius". Į PRISTATYMĄ MIELAI KVIEČIAME IR KITŲ KLUBŲ NARIUS!

Išsamesnę informaciją rasite skiltyje "Renginiai".

Norime pasveikinti mūsų narius, taip sėkmingai sužibėjusius Tarptautinėje parodoje Kekavoje!!

Sveikiname Beatą ir Jolantą su tokiais įspūdingais pasiekimais!

 

Beatos Kudzevičienės meino meškėnų rezultatai:

 

Ashle Udeiman*LT

2011.05.07 EX1, Nom BIS. Teisėja V.Klučniece (Latvija).
2011.05.08 EX1, Nom BIS. Teisėja N.Pilatova (Baltarusija).

 

Eddy Excel Melluandia*PL

2011.05.07 EX1, WCF Ringo 9ta vieta (iš 18 dalyvių). Teisėja N.Pilatova (Baltarusija).
2011.05.08 EX1. Teisėja V.Klučniece (Latvija).

 

PL*Amibial Wild Boy

2011.05.07 EX1, Nom BIS, BOB I, WCF Ringo 1a vieta (iš 18 dalyvių). Teisėja N.Pilatova (Baltarusija).
2011.05.08 EX1, Nom BIS. Teisėja V.Klučniece (Latvija).

 

Jolantos Kubekienės persiukų ir egzotukų pasiekimai:

 

CH. Lloyd STEBUKLAS*LT
2011.05.07 EX1, CACIB, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX. Uždarytas Tarptautinio Čempiono titulas.
2011.05.08 EX1, CAGCIB, NOM BIS, BEST OF BEST IV

Bianca Europos Mitas*LT
2011.05.07 EX1, CAC, NOM BIS, BEST OF BEST IV
2011.05.08 EX1, CAC

CH. Cleopatra Gintarinės Akys*LT
2011.05.07 EX1, CACIB
2011.05.08 EX1, CACIB, NOM BIS

 

Šaunuoliai! Lauksime kitų parodų ir naujų rezultatų!

 

Siūlome paskaityti atmintinę, skirtą pradedantiesiems veisėjams ir visiems žmonėms, kurie nėra susidūrę su kačių veisimu. Tikimės, jog ši atmintinė padės suprasti koks ilgas ir atsakingas darbas yra kačių veisimas.

 

Su atmintine susipažinti galite skyrelyje Įdomu > Atmintinės.

 

2% parama

2011-04-14

Norime priminti, kad, kaip ir kasmet, Jūs turite galimybę dalį sumokėtų mokesčių skirti paramai. Kviečiame pasinaudoti šia galimybe ir paremti Klubą „Top Miau“ – naują, šiais metais įsteigtą klubą, kuris yra Pasaulinės Kačių Federacijos (WCF) narys.

 

Jūsų parama, kuri beje Jums nieko nekainuoja, mums yra labai svarbi ir reikalinga. Jūsų ir Lietuvos grynaveislių kačių veisėjų didelio pasiaukojimo bei pastangų dėka galėsime sėkmingai vykdyti veiklą, šviesti visuomenę apie grynaveisles kates, skatinti veisėjus atsakingo požiūrio į veisimą, rengti parodas bei seminarus.

 

Paramą paskirsite, jeigu užpildysite ir pateiksite "Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą" formą (FR0512 v.1) pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą tvarką (http://deklaravimas.vmi.lt ).

 

Mūsų duomenys, kuriuos reikėtų nurodyti pildomoje formoje, yra:

- 302587407 (10 eilutė),

- Klubas „Top Miau“ (11 eilutė),

- Rygos g. 33-15, Vilnius (12 eilutė)

 

Nuoširdžiai Jums dėkojame!

Klubas "Top Miau"

 

Norime pasveikinti mūsų narius, sėkmingai dalyvavusius Pasaulinėje parodoje Varšuvoje.

Sveikiname Vaidą Vadlugienę ir jos augintinę I.CH. Phillis Shisgara uždarius Europos Čempiono titulą!

2011.03.12 CAGCIB. Uždarytas Didžiojo Tarptautinio Čempiono titulas. Teisėjas F.Picinali (Italija) .
2011.03.13 CACE. Nom BIS. Uždarytas Europos Čempiono titulas.  Teisėja WCF Prezidentė A.Hackmann (Vokietija).

 

O taip pat nuoširdžiai sveikiname Daigą Lapinskienę ir jos gražuolę Archery Amritą lo Litą uždarius Čempiono titulą!

2011.03.12 CAC. Uždarytas Čempiono titulas. Simpatijų prizas.Teisėja T.Cernova (Latvija) .
2011.03.13 CACIB. Nom BIS. Teisėjas K. van der Wijk (Nyderlandai).

 

 

Klubas "Top Miau" tapo Pasaulinės Kačių Federacijos (WCF) nariu, estų klubo Zookeskus Cato OU globoje. Nuoširdžiai dėkojame Zookeskus Cato klubo vadovybei už pasitikėjimą bei pagalbą.

WCF jungia daugiau kaip 540 organizacijas visame pasaulyje. Federacija registruoja veislynų vardus, ugdo ir egzaminuoja tarptautinio lygio teisėjus, nustato veislių standartus bei konsultuoja Europos Parlamentą gyvūnų apsaugos klausimais. Plačiau skaitykite oficialiame WCF tinklapyje.

Juridinių asmenų registre įregistruota asociacija Klubas "Top Miau".

Asociacijos veiklos tikslai:

1. Šviesti ir informuoti visuomenę ir veisėjus grynaveislių kačių auginimo, veisimo, pardavimo ir įsigijimo galimybių, priežiūros klausimais;

2. Vienyti ir koordinuoti Asociacijos narių veiklą ir bendravimą, visomis įstatymų nustatytomis priemonėmis atstovauti, ginti bei tenkinti savo narių interesus;

3. Bendradarbiauti su analogiškomis ir susijusiomis asociacijomis ar įmonėmis Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje bei kitose užsienio valstybėse, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis;

4. Dalyvauti panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose, tapti kitų asociacijų nariu Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje bei kitose užsienio valstybėse.

Nario mokestis

2011-01-27

Visuotiniame narių susirinkime patvirtintas tvarkos aprašas "Stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydis ir jų mokėjimo tvarka". Su šia tvarka galite susipažinti skyrelyje "Taisyklės".

Steigiamajame susirinkime nutarta steigti asociaciją Klubas "Top Miau". Susirinkimo metu patvirtinti asociacijos įstatai. Asociacijos prezidente išrinkta Daiga Lapinskienė