Klubo teikiamų paslaugų įkainių mokėjimo tvarka

Patvirtinta

2018-05-22

Valdybos posėdžio nutarimas

Nr. 18/05-22

 

KLUBO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR JŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klubo „Top Miau“ (toliau Klubo) teikiamų paslaugų įkainių ir jų mokėjimo tvarka (toliau Tvarka) reglamentuoja mokesčių dydžius už Klubo nariams teikiamas paslaugas ir išduodamus dokumentus bei jų mokėjimo tvarką.

 

II.  KLUBO NARIŲ KAČIŲ REGISTRAVIMAS KLUBE

 

Katės registracija klube

Veisimo klasė                                                                                            5 EUR

Parodų klasė                                                                                             3 EUR

Katino registracija klube                                                                          2 EUR

Kastruotos katės/katino registracija klube                                            2 EUR

Katės registracijos klasės keitimas                                                        2 EUR

 

 

2. Mokestis taikomas už Klubo nario kiekvienos katės/katino registravimą Klube.

 

III. MOKESČIO UŽ KLUBO NARIŲ KAČIŲ TITULŲ SERTIFIKATŲ IŠDAVIMĄ DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA

 

Katės/katino titulo sertifikato

(išskyrus Pasaulio Čempiono titulo sertifikatą) išdavimas                5 EUR

Pasaulio Čempiono titulo sertifikato išdavimas                                  20 EUR

 

3. Klubas išduoda Klube registruotoms Katėms, gavusioms atitinkamus įvertinimus nacionalinėse arba tarptautinėse WCF parodose, titulų sertifikatus pagal Klubui pateiktas teisėjų įvertinimų lapų ir diplomų kopijas pagal WCF titulų suteikimo tvarką.

 

IV. MOKESČIO UŽ KLUBO NARIŲ KAČIŲ KAČIUKŲ KILMĖS DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA

 

Veisimo klasės katės kačiuko kilmės dokumentas (vnt.)                   15 EUR

Parodų klasės katės kačiuko kilmės dokumentas (vnt.)                    10 EUR

Papildomas mokestis                                                                               5 EUR

(už kilmės dokumentą išduodamą vyresniam nei 4 mėn. kačiukui)                    

 

4. Kačiukų kilmės dokumentai išduodami tik Klubo narių Kačių, registruotų klube, kačiukams.

 

V. MOKESČIO UŽ KLUBO NARIŲ VEISLYNO REGISTRAVIMĄ DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA

 

Veislyno registravimo mokestis                                                              20 EUR

Savininkystės teisės parleidimo pažyma (angl. Tranfer)                   5 EUR

 

VI. KITI MOKESČIAI

 

Mokestis už pašto išlaidas siunčiant dokumentus Klubo nariui paštu Lietuvos Respublikos teritorijoje

iki 10 vnt. A4 formato lapų                                                                       3 EUR

daugiau nei 10 vnt. A4 formato lapų                                                     5 EUR

Mokestis už pašto išlaidas siunčiant dokumentus Klubo nariui

paštu ne Lietuvos Respublikos teritorijoje                                            10 EUR

      

       5. Mokestis už Klubo organizuojamas parodas nustatomas atskiru sprendimu.

 

6. Klubas turi teisę teikti ir kitas mokamas paslaugas savo nariams. Mokestis už jas nustatomas atskiru sprendimu.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

       7. Nesumokėjus šioje Tvarkoje nustatyto dydžio mokesčio už suteiktas paslaugas, jų teikimas Klubo nariui yra nutraukiamas arba sustabdomas iki nustatyto mokesčio sumokėjimo.

 

8. Šioje Tvarkoje neaptartus klausimus dėl mokesčių už suteiktas paslaugas dydžių ir jų mokėjimo tvarkos sprendžia Klubo Valdyba.

 

 

________________________________________