Apie klubą

Klubo istorija

Klubas "Top Miau" buvo įkurtas 2011 metų sausio 24 dieną. Steigėjai susibūrė siekdami įgyvendinti bendrą tikslą šviesti visuomenę kačių auginimo klausimais. 2011 metų kovo 14 dieną klubas buvo priimtas į Pasaulinę Kačių Federaciją (WCF). Nuo 2014 metų sausio 22 dienos klubas yra patronažas latvių klubui "Cat's Meow".

Nuo 2012 metų klubas pradėjo leisti leidinį "Top Miau". Leidinys yra skirtas pradedantiesiems kačių augintojams. Jame daug veislių aprašymų bei gyvūnų priežiūros rekomendacijų. Šio leidinio tiražas apie 3000 vnt. Jis yra dalinamas nemokamai kačiukų pirkėjams bei parodų lankytojams.
Siekiant šviesti visuomenę, Klubas "Top Miau" kačių parodas organizuoja ne tik didmiesčiuose, bet ir mažesniuose miesteliuose. Parodose dažnai dalyvauja vietinės gyvūnų globos draugijos, gyvūnų prekių platintojai.

Klubo veikla neapsiriboja vien tik parodų organizavimu: rengiami moksleivių piešinių konkursai, seminarai kačių augintojams.

 

Klubo tikslai

Mes siekiame šių tikslų:
1. Šviesti ir informuoti veisėjus bei visuomenę kačių auginimo, priežiūros, veisimo klausimais;
2. Vienyti ir koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti narius, ginti jų interesus;

3. Skatinti veisėjų atsakingą požiūrį į sveikų kačių veisimą siekant veislės tobulinimo;
4. Bendradarbiauti su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų;
5. Dalyvauti organizacijų, vienijančių kačių klubus, veikloje.

Klubo veikla

Klubas yra numatęs vykdyti šią veiklą:
1. Registruoti veislynus;

2. Išduoti titulų sertifikatus, grynaveislių kačiukų kilmės dokumentus;

3. Organizuoti nacionalines ir tarptautines kačių parodas;
4. Padėti žmonėms rasti informaciją apie kačių auginimą, priežiūrą ir veisimą;
5. Rengti ir dalyvauti seminaruose, diskusijose ir kituose renginiuose.

 

Klubo vertybės

Vykdydami savo veiklą mes vadovaujamės šiomis vertybėmis:
1. Atsakingumu - elgiamės apgalvotai, priimame pagrįstus sprendimus, skleidžiame tik korektišką informaciją, pripažįstame ir taisome savo klaidas;

2. Atvirumu - dalinamės informacija, suprantame jos svarbą ir įtaką visiems nariams bei kitiems asmenims;

3. Pagarba - mylime savo narius ir draugaujame su kitomis organizacijomis.

 

Klubo valdymas

Klubo "Top Miau" valdymą vykdo:

1. Klubo Vadovas (organizuoja kasdieninę Klubo veiklą);

2. Klubo Valdyba (svarsto ir priima sprendimus svarbiais Klubo valdymo klausimais);

3. Visuotinis Narių Susirinkimas (aukščiausias valdymo organas, sprendžia Klubo veiklos krypties ir kitus neeilinius klausimus).

Plačiau apie Klubo valdymo organus, jų funkcijas, narių teises ir pareigas skaitykite Klubo "Top Miau" įstatuose.

 

Klubo administracija

Klubo vadovė

gileta@topmiau.lt

topmiau.valdyba@gmail.com

 

Gileta Kisielė

- felinologijoje nuo 2007 m.  Meino meškėnų kačių veisėja.

Išsilavinimas - teisė, finansų valdymas

Veikla:

- Klubo interesų  atstovavimas

- Parodų ir kitų renginių organizavimas

-Dokumentų išdavimas

 

 

Valdybos nariai

 

registracija@topmiau.lt

 

 

 

 

Rūta Kūmelienė

-felinologijoje nuo 2012 m.   Britų ilgaplaukių kačių veisėja.

Išsilavinimas - finansų valdymas.

Veikla:

- Parodų ir renginių dalyvių registracija

- Klubo veiklos rezultatų analizė

 

info@topmiau.lt

 

 

Vigilijus Kumelis

 

Veikla -

- Parodų, konkursų organizavimas

-  Klubo veiklos rezultatų analizė

 

info@topmiau.lt

 

 

 

 

Vytis Kisielius

- felinologijoje nuo 1998 m. Vienas iš Britų trumpaplaukių (color point)  kačių  veisėjų-pradininkų, Meino meškėnų kačių augintojas.

Išsilavinimas - veterinarijos mokslų daktaras, teisė.

Veikla

- Kačiukų vadų apžiūros organizavimas

-   Klubo veiklos rezultatų analizė

- Parodų ir kitų renginių organizavimas

 

 

info@topmiau.lt

 

 

 

 

Rita Petručionytė

- felinologijoje nuo 2013 m. Burmilų veislės kačių veisėja.

Išsilavinimas - teisė.

Veikla

- Parodų ir kitų renginių organizavimas

- Klubo veiklos rezultatų analizė