Naujienos

2% parama

2012-03-05

Norime priminti, kad, kaip ir kasmet, Jūs turite galimybę dalį sumokėtų mokesčių skirti paramai. Kviečiame pasinaudoti šia galimybe ir paremti Klubą „Top Miau“ – 2011 metais įsteigtą kačių mylėtojų klubą, kuris yra Pasaulinės Kačių Federacijos (WCF) narys.

Jūsų parama mums yra labai svarbi ir reikalinga. Jūsų ir Lietuvos grynaveislių kačių veisėjų didelio pasiaukojimo bei pastangų dėka galėsime sėkmingai vykdyti veiklą, šviesti visuomenę apie grynaveisles kates, skatinti veisėjus atsakingo požiūrio į veisimą, rengti parodas bei seminarus.

Paramą paskirsite, jeigu užpildysite ir pateiksite "Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms" formą (FR0512 v.2) pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą tvarką (http://deklaravimas.vmi.lt ).

Mūsų duomenys, kuriuos reikėtų nurodyti pildomoje formoje, yra:
- 2 - Paramos gavėjas (E1 langelis)
- 302587407 (E2 langelis),
- nurodykite pajamų mokesčio dalį (iki 2%) (E4 langelis),
- nurodykite iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate mokesčio dalį (jei nurodysite 2015 metus, mums skirsite paramą kasmet iki 2015 metų) (E5 langelis)

Nuoširdžiai Jums dėkojame!
Klubas "Top Miau"