Naujienos

Informacija ketinantiems tapti klubo nariais

2011-07-14

Asmenims, stojantiems į klubą nuo liepos 1d. iki gruodžio 31d.,  nario mokestis užskaitomas už einamuosius ir 2012 metus.

Informacija parengta vadovaujantis dokumentu "Stajomojo įnašo ir nario mokesčio dydis, jų mokėjimo tvarka", patvirtintu Visuotinio Klubo narių susirinkimo 2011 m. vasario 4d. nutarimu Nr. 2.1.