Naujienos

Visuotinio narių susirinkimo sprendimai

2013-05-09

Informuojame, kad š.m. balandžio 20 d. įvyko pakartotinis visuotinis susirinkimas. Jo metu nutarta:
1. Patvirtinti 2012 metų klubo veiklos ataskaitą;
2. Patvirtinti 2012 metų finansinę ataskaitą;
3. Pakeisti klubo įstatus;
4. Patvirtinti narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš klubo tvarką bei sąlygas, stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžius, jų mokėjimo tvarką;
5. Išrinkti naujus Valdybos narius: Ingridą Kovaliovienę, Jolantą Kubekienę, Beatą Kudzevičienę, Galiną Melch, Vaidą Vadlugienę.

Balandžio 20 d. įvyko pirmasis naujos Valdybos posėdis, kurio metu klubo vadovės pareigas patikėta ir toliau tęsti B. Kudzevičienei.